Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


ICC Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit


Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit është udhëheqëse botërore e arbitrazhit institucioni Në vend të kësaj, ajo ushtron gjyqësor mbikëqyrjen e arbitrazhit, procedurë Përgjegjësitë e saj përfshijnë: Gjykata e qëllimi është që të sigurohet zbatimi i duhur i ICC Rregullat, si dhe për të ndihmuar palët dhe të arbitrit, në kapërcimin e pengesave proceduraleKëto përpjekje janë mbështetur nga Gjykata e Sekretariatit, e cila është e përbërë nga më shumë se për avokatët dhe për mbështetje të personelit. Anglisht dhe frëngjisht janë Gjykata zyrtar për gjuhët e punës Megjithatë, ajo mund të administruar raste në çdo gjuhë dhe të komunikojnë në të gjitha gjuhët kryesore, duke përfshirë gjuhën arabe, Kineze, gjermanisht, italisht, portugalisht, rusisht dhe spanjisht.