Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Jung Joon të Rinj Emëron Ish-të Rangut të Lartë Prokurori, si Avokati i Tij Pas Arrestimit


si avokati i tij pas dorëheqjes së tij

MBN e Lajmeve të tetë kohët e fundit kanë raportuar se Jung Joon të Rinj të zgjedhur një ish-të rangut të lartë prokuroriish-avokat për shkak të akuzave për shkatërrimin e provave gjatë Jung Joon të Rinj e hetimit të kthehet në vitin Mystic Argëtuese njoftoi se ata kanë ndryshuar tyre emrit të kompanisë dhe shpjegon se çfarë do të thotë dhe pse ata vendosën për të ndryshuar atë.