Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Kurs: 'Falimentimit të një qytetari'


rëndësia e temës Falimentimi shpesh është një pozitive të matur dhe për të debitorit Kjo i lejon atij për të paguar detyrimet e saj për shpenzimet e mbetura të pasurisë dhe pastaj, lirohet nga borxhet, duke filluar një biznes të ri

Së bashku me njohjen e debitorit falimentuar dhe ka një numër pasoja negative, si ajo preken të drejtat dhe interesat e saj, partnerët, kreditorët dhe personat e tjerë që, nga ana tjetër, gjeneron të konsiderueshme kostot sociale dhe kërkon legjislative rregulloreje.

e Falimentimit (falimentimit) një nga më të vjetra ekonomike dhe ligjore kategori, i njohur në Romën e Lashtë. Supozohet se përdorimi i fjalës 'falimentimit"vjen nga mesjetare, qytetet e Italisë.