Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Llogaritja e kompensimit për të papërdorura lënë në mbi shkarkimin e - Gruaja E Trendit


Sipas ruse ligj, secili i punësuar ka të drejtë për të paguar pjesën tjetër Përjashtim - pikërisht njëmbëdhjetë muaj ka punuar apo njëmbëdhjetë muaj, e cila doli si rezultat i një rrethimi Ju gjithashtu duhet të dini se një punonjës i cili ka punuar në kompani për. muaj s i detyruar të paguajë kompensim për të gjitha reputacion pushimit vjetor në rast se punonjësi është pushuar Në ditën e fundit të punës, i punësuari është i detyruar për të paguar rrogat, të gjitha shpërblimet, si dhe kompensim për të papërdorura pushime dhe të tjera ligjore e kompensimeveSi për të taksave, kompensimi për të papërdorura pushime është marrë parasysh në këtë rast, si dhe kostot e punës.