Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Ndihmë ligjore SHBA - të, Ambasada e Konsullata në Kore


Në lidhjen e mëposhtme të koresë së avokatëve ka qenë e përgatitur nga Ambasada amerikane për të ndihmuar qytetarët Amerikanë duke dashur të ruajnë të koresë së prokuroritJu lutemi shënim: Departamenti i Shtetit merr asnjë përgjegjësi ose detyrim për aftësinë profesionale ose reputacionin, apo cilësia e shërbimeve të ofruara nga subjektet apo individët, emrat e të cilëve shfaqen në këto lista. Emrat janë të renditur sipas rendit alfabetik, dhe rendi në të cilin ata duken se nuk ka rëndësi tjetër. Informacioni në listë është siguruar direkt nga lokale ofruesit e shërbimeve të Departamentit nuk është në një pozicion për të garantoj për një informacion të tillë SHBA.