Rregullat e transportitRregullat e Transportit dhe addenda këto janë në dispozicion në administratën qendrore e SI EVR e Ngarkesave të Bordit Menaxhues, të vendosura në Talin, Toompuiestee tridhjetë e pesë dhe në website të caktuar.

Sipas Hekurudhat një Akt të transportit hekurudhor ndërmarrje mund të ofrojë shërbimet e transportit publik për të udhëtarëve apo të tjera hekurudhor të shërbimeve të transportit publik hekurudhor vetëm në bazë të Rregullave të Transportit. Në Rregullat e tij të Transportit një hekurudhë transporti ndërmarrja e transportit përcakton kushtet për pasagjerë ose mallra të transportit në bazë të llojeve të mallrave ose aksioneve kodrina. Përveç kësaj, Rregullat e Transportations gjithashtu reflektojnë: në Bazë të katër tetor të vitit Direktiva Nr të Ministrit të Çështjeve Ekonomike dhe Komunikimit, estonisë Hekurudhat Ltd Rregullat e Transportit që janë të miratuara. Në bazë të Hekurudhave të Veprës dhe urdhrit të Drejtorit Menaxhues Rregullat e Transportit të kishte efekt mbi njëzet e dy nëntor të vitit.

E transportit të shërbimeve të ofruara nga SI EVR e Ngarkesave të zhvillohen në përputhje me aktualisht të vlefshme Rregullat e Transportit

Të miratimit të Rregullave të Transportit dhe ndryshimet e plotësimet e tyre është një subjekt i kompetencës Teknike të Autoritetit të Mbikqyrjes