Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Shoqata ndërkombëtare e koresë së Avokatëve


në lidhje me një konferencë ndërkombëtare

Shoqata Ndërkombëtare e koresë së Avokatëve (IAKL) filloi në vitin

kur një grup i avokatëve nga Korea dhe avokatët e koresë prejardhje erdhi së bashku në Seul.

të sponsorizuara nga Bota e Paqes Përmes Shoqata e të Drejtës. Pasi e saj të parë të konferencës në vitin në Qytetin e Nju Jorkut.

IAKL ka mbajtur vjetor conferencesthat kanë sjellë së bashku pjesëmarrësit me prejardhje të ndryshme Korean qytetarët e parë.

gjithmonë në funksion fine ngrënjeje

dhe gjenerata e tretë Korean-Amerikanët Koreano që jetojnë në Kanada.

Europë dhe vende të tjera dhe mbrojtësve të të pandehurve nga mëdha dhe të vogla të firmave të ligjit. shkollat e ligjit.

të interesit publik.

organizatat dhe gjyqësorit. Konferencat kanë përfshirë dygjuhësh-përkthyer paneleve të diskutimeve rreth temave të ndryshme lidhur me sistemin ligjor. politike në botë. dhe obligimet e shërbimit publik Nuk e neglizhuar nevojën për të bisedoj. ngjarje kulturore.