Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Mos-Pranimit të Pushtetit Raporti Bazë për një Ankesë të koresë së Gjykatës


Gjatë dekadës së funditKoreja e ka liberalizuar qeveria e saj leja e sistemit dhe ka kërkuar. në shumë raste. vetëm një raport apo njoftimit për t'u paraqitur me qeverinë për shumë aktivitete që më parë të nevojshme miratimin e një relevante Korean autoriteti i qeverisë. Në një të Gjykatës Supreme rasti pasuar fund të vitit të kaluar (Du). Gjykata Supreme e Koresë vendosi në një rast në lidhje me ndërtimin e raportit. që e mos-pranimit të raportit është e justifikueshme bazë për një ankesë e mos-pranimit të gjykatës. Ky zhvillim është një shenjë e mirëpritur për zhvilluesit dhe të tjera që janë shpesh këtë e pamundësojnë një burokraci me shumë kohë dhe nuk janë të mjaftueshme në kryerjen e biznesit.