Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Formulimin e Koresë së Politikave të Burimeve: të Burimeve të Diplomacisë Publike-Private Konsorciumit dhe Marrëveshjet Ndërkombëtare


Si një botë më të varura nga burimet vendet, Korea ka qenë duke u përpjekur për të përdorur një aktiv të politikave të burimeve për të marrë e energjisë, ushqimit dhe minerale nga jashtë të burimeve të shërbimeve. Nga pasive blerjen e burimeve nëpër treg, në vend të kësaj ata kanë filluar të ndjekin drejtpërdrejtë pronësisë, të zhvillimit dhe të investimeve të trupit, duke çuar në një rikonfigurimit në marrëdhëniet vis-à-vis të resurseve për të siguruar vendePër të përgatitur për bashkim dhe për shkak të presionit të delink pakushtëzuar për ndihmë, Korea ka qenë në gjendje të përdorni ndihmë në zhvillim ose forma të tjera të qeverisjes ndihmë si pjesë e saj jashtë politikës së burimeve.

Një underappreciated aspektin e Koresë së tranzicionit ka qenë kontributet e marrëveshjeve ndërkombëtare në hedhjen e themeleve për këtë markë të re e politikat e burimeve.

Marrëveshjet mund të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomitë në tranzicion dhe nën-vendet e zhvilluara, të cilat janë më të të prirur për sistemin rreziqet dhe pasiguria ligjore. Ky dokument vlerëson zhvillimin, efikasitetin dhe karakteristikat e Koresë ndërkombëtare për politikë të regjimit në lidhje me të burimeve vendet e pasura dhe analizon implikimet e mundshme për të ardhmen. Koreja e jugut është përhapur në varësi të saj e burimeve të tilla si energjia, mineralet dhe ushqimi është parë e analizuar Ajo më pas tregon se si Koreja e jugut është politika e burimeve ka evoluar nga një më shumë pasive fazën e burimeve të fitimit në mënyrë aktive në zhvillim, eksplorimin dhe prodhimin e burimeve të huaj shpesh përmes bashkëpunimit strategjik mes subjekteve publike dhe ndërmarrjet private. Tjetër, letër ilustron se si traktatet ndërkombëtare dhe marrëveshjet kanë kontribuar për të ofrojë kornizën për këtë proaktive të politikave të burimeve të kultivohen. Ajo thekson se si marrëveshjet ndërkombëtare do të vazhdojë të ndihmojë Korea të zhvilluar një mënyrë më sistematike dhe gjithëpërfshirëse për strategjinë e saj të politikave ndërkombëtare përreth burimeve të tilla si energjia, ushqimi dhe minerale.

Mallrat e ri-futur pas riparimi ose ndryshimi në Korenë e - Informacioni Ligjor Instituti i

janë të përshtatshëm për detyrën pa trajtim

Ky seksion përcakton rregullat që zbatohen për qëllime të marrjes së detyrës pa trajtim për mallrat e kthyera pas riparimit apo ndryshime dhe pavarësisht origjinës së tyre