Avokatët e Koresë online. Korean Avokatët më të mëdha ligjore ekzistuese.


Korea e jugut financimit kadastër projektit


Kjo do të thjeshtojë urbane të administratës

Të koresë së Jugut në Ministrinë e Jashtme dhe Azerbajxhani Tokë Shtetërore dhe Hartave të Komisionit të martën u nënshkrua një marrëveshje e grantit për një projekt me synim përmirësimin e vendit të kadastrës sistemitNë Korenë International cooperation Agency (KOICA) ka ndarë një dollarë. pesë milionë euro grant për zbatimin e -muaj-gjatë projektit, i cili parashikon të mbledhur në një sistem të vetëm të dhënat për rezervat e tokës në zonat e përzgjedhura dhe përbërjen e saj. Garib Mammadov, kryetari i Komisionit, u ka thënë gazetarëve se parë ndonjëherë qytetit të kadastrës do të jenë të krijuara në kurriz të S. Ky sistem i ri, i cili është jo-ekzistente në gjithë federatën e shteteve të pavarura, do të zbatohet në vendin tonë për herë të parë. 'Një qytet kadastër nënkupton menaxhimin e qytetit të ekonomisë dhe infrastrukturës, Mammadov ka thënë. 'Me fjalë të tjera, të qytetit nëpër rrugët, të rrugëve, sistemit të komunikimit, të energjisë elektrike dhe të linjave telefonike, si dhe të ndërtesave, njerëzve që jetojnë atje, dhe gjinia e tyre dhe përkatësia kombëtare, do të jetë i hartuar në sistem.